Vi er i gang med at flytte og opbygge den nye KPK hjemmeside, derfor er der stadig funktioner, der ikke er fuldt funktionsdygtige, heriblandt medlems login. KPK medlemmer vil dog snarest få en mail med information om login til den nye side.

Vi forventer at udsende disse i den kommende weekend.

-KPK webmaster


Velkommen til KPKs nye hjemmeside.
Vi har de seneste mange måneder haft større og større problemer med den gamle side, især omkring at give nye medlemmer adgang til den lukkede del af hjemmesiden, så derfor har vi over de sidste måneder brugt tid og ressourcer på at etablere en ny side.

Den nye side indeholder i første omgang kun af de samme informationer som den gamle, men der er dog tilført en hel del forbedringer i en kønnere indpakning. Bland andet er stempeldelen væsentligt forbedret. KPK erhvervede for 10 år siden rettighederne til Vagn Jensens stempelregistratur af danske håndstempler, som var lagret i over 10.000 A4 sider i PDF filer. Alt var registreret i by-orden, og det var derfor svært af søge på tværs i stempeloplysningerne. Vi har nu trukket alle stempler og stempeldata ud i en database, så man nu kan fortage søgninger i de mange data. Vi håber at databasen vil være til stor gavn for vores medlemmer.

En anden nyhed er, at der er etableret en studiegruppe under KPK for samlere af 1864 udgaven. I den forbindelse er der lavet et særskilt hjemmeside afsnit, hvor man kan få adgang til tryk og pladningsinformationer for denne udgaves 5 værdier.

KPKs auktioner har fået et helt nyt afsnit på hjemmesiden, hvor vi nu har mulighed for at koble fotos af auktionsmaterialet bedre til auktionslisten, og medlemmerne kan sende bud til auktionarius direkte fra listen.

Vi håber således at den nye hjemmeside vil være mere levende for klubbens medlemmer og inspirere andre samlere til at melde sig ind i KPK.
Adgangen til den lukkede del kræver nyt password for alle medlemmer, idet det ikke har været muligt at overføre de gamle password. Der er etableret mulighed for at man kan rekvirere éngangspassword ved hjælp af e-mail eller medlemsnummer.

Indholdet af de kommende møder kan ses på hjemmesiden, og vi minder om at KPK holder byttedag søndag den 29. januar i Store Sal i Vartov ligesom de tidligere år.
God fornøjelse med at surfe rundt på den nye hjemmeside.
Lars Peter Svendsen
Formand
Kjøbenhavns Philatelist Klub

Nyheder

08-01-2018

KPK. Byttedag – Byttedag – Byttedag – Byttedag 2018!

Søndag den 28. januar kl. 9.30 til 15.30. afholder vi i Københavns Philatelist Klub vores årlige traditionsrige Byttedag i Vartov. Alle er velkomne i Vartovs Store Sal, som du finder i opgang H. Der forefindes elevator.

LÆS MERE20-12-2017

Årets Gæst

Formanden har inviteret Ib Krarup, forretningsførere i Danmarks Filatelist Forbund, til at komme at fortælle om sit arbejde.

LÆS MERE01-01-2018

Tofarvet seminar 2018

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 – fra d. 5. januar til d. 7 januar på Marinestation Odden. Bemærk lokationen er ændret i forhold til oprindelig annoncering.
Læs mere på: http://phpbb.tofarvet.dk/viewforum.php?f=108

LÆS MERE