Den Tofarvede Studiegruppe
Mødedatoerne for forår 2018 er:

  • Torsdag den 25. januar, torsdag den 22. februar,
  • torsdag den 22. marts og torsdag den 3. maj.

Vi mødes klokken 18.30 i KPK’s lokale.

Ved møderne vil en på forhånd udpeget deltager delagtiggøre os i et aspekt eller en niche i sin samling af de tofarvede.

Overordnet emne ved møderne er brug af takningsnøgle for KI og KII.
Ved hvert møde indgår vejledning, øvelser og/eller korte foredrag.
Til alle møder kan (faktisk mener vi bør) du medbringe mærker, som du gerne vil vise andre, eller som du gerne vil have kommentarer til (trykbestemmelse, placering m.m.).

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i Den Tofarvede Studiegruppe kan du kontakte en af nedenstående personer:

Henrik Stilling                    Tlf  61355750    E-mail:   henrikstilling@post.cybercity.dk

Claus Hedegaard                Tlf  47723200    E-mail:   clh@tdcadsl.dk

Max Madsen                       Tlf  49134517    E-mail:   maxma@mail.dk

Niels Hjersing                     Tlf  29803621    E-mail:   hjerdals@mail.tele.dk

Se endvidere www.tofarvet.dk